www.ecosvit.net
впровадження систем на альтернативних джерелах енергії
телефони для довідок:
(098) 036-25-35
Важлива інформація для побутових споживачів та учасників роздрібного ринку електричної енергії щодо переукладення договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом - 01.12.2019 11:35

Згідно з положеннями статті 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
 
Так, у зв’язку з прийняттям 11.06.2017 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) змінено засади регулювання взаємовідносин між споживачами електричної енергії (фізичними особами, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами) з електропостачальниками, операторами систем розподілу та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії.
 
Згідно з положеннями статті 58 Закону побутовий споживач має право на встановлення у своєму приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт, але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про приєднання.
 
У свою чергу, відповідно до положень статті 63 Закону, на постачальника універсальних послуг, покладено обов'язок щодо купівлі електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств за "зеленим" тарифом.

Необхідно зазначити, що відповідно до положень пункту 13 розділу ХVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, з метою забезпечення надійного та безперервного постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, суб'єкт господарювання, створений у результаті здійснення заходів з відокремлення з метою забезпечення постачання електричної енергії споживачам, у строк не пізніше ніж 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов'язаний в установленому порядку отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.
 
Упродовж двох років з дня отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії такий електропостачальник виконує функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, на якій до відокремлення провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
 
Враховуючи зазначене, функції постачальника універсальних послуг на період отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії на умовах універсальної послуги виконується/здійснюється суб’єктами господарювання які провадили свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на закріпленій території.
 
Взаємовідносини, які виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, а також їх взаємовідносини з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії, регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), та які набрали чинності 11 червня 2018 року.
 
Пунктом 2 ПРРЕЕ передбачено, що переукладення договорів споживачів з учасниками роздрібного ринку відбувається шляхом приєднання споживача до публічних договорів приєднання (зокрема договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг). Таке приєднання здійснюється на умовах чинних на 11.06.2018 договорів про користування електричною енергією.

Так, у разі наявності договору про користування електричною енергією укладеного до 01.01.2019 за процедурою, яка визначалась ПКЕЕН, для укладення договору про постачання електричної енергії з побутовими споживачами відповідно до вимог ПРРЕЕ буде застосовуватись процедура приєднання до цих договорів шляхом надсилання постачальником універсальних послуг побутовим споживачам заяву-приєднання.
 
Слід зазначити, що згідно з положенням пункту 11.3.2 ПРРЕЕ для забезпечення зведення балансу спожитої та виробленої електричної енергії генеруючої установки, призначеної для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, приватного домогосподарства побутовий споживач укладає договір про постачання електричної енергії з постачальником універсальної послуги та договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, який є додатком до договору про постачання електричної енергії з постачальником універсальних послуг.

Таким чином, постачальник універсальних послуг разом із заявою-приєднанням надсилає поштою або надає особисто у двох примірниках для ознайомлення та підписання проект договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, форма якого встановлена додатком 6 до ПРРЕЕ всім побутовим споживачам з якими були укладені договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом до 01.01.2019 на основі правил користування електричною енергією.
 
При цьому, під час оформлення взаємовідносин у порядку передбаченому ПРРЕЕ переукладення договорів про купівлю – продаж за «зеленим» тарифом із постачальником універсальних послуг здійснюється на умовах чинних договорів про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом укладених до 01.01.2019. 
 
Звертаємо увагу, у зв’язку з переукладенням договору про купівлю-продаж за «зеленим» тарифом дата введення в експлуатацію генеруючої установки та відповідно «зеленого» тарифу не змінюється.


0.018330097198486